16.04

Особлива інформація емітента - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 16.04.2019р.