01.03

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 28.02.2012 року

На підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів, отриманого від депозитарію Відкритого акціонерного товариства «Національний депозитарій України», який здійснює облік прав власності на акції емітента - Публічного акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬАВТО» (код за ЄДРПОУ 05441074), виникла особлива інформація про емітента, у зв’язку із зміною власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
Дата вчинення дії – 28 лютого 2012 року (дата отримання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів).
Розмір пакету акцій власника – Публічного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація» (місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 15/2) збільшився з 435 083 штук до 435 482 штук простих іменних акцій емітента та становить 435 482 штук простих іменних акцій емітента, що складає 91,35980 % від кількості голосуючих акцій емітента.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Шевчук Тарас Михайлович