26.12

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (генерального директора) 26.12.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ТЕРНОПІЛЬАВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05441074  

1.4. Місцезнаходження емітента: 46022, м. Тернопіль, вул. Довженка, 6  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0352)240645

1.6. Електронна поштова адреса емітента: jurist@ternopilauto.te.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для    

       розкриття інформації: www.ternopil-avto.ukravto.ua

1.8.  Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

                                                                                             2.      Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО» (протокол № 26/12/2013-1 від 26 грудня 2013 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

 

Звільнено:

Генерального директора ПАТ «ТЕРНОПІЛЬАВТО» РИЧКУ ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА (паспорт серії ЕА №847314 виданий Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській області 20.06.2001)  26 грудня 2013 року за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України, на підставі поданої заяви. Строк повноважень склав 7 місяців 20 днів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Призначено:

ОЛЕКСІВА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА (паспорт серії МС №899144 виданий Тернопільським РВ УМВС України в Тернопільській області 18.07.2002) на посаду Генерального директора ПАТ «ТЕРНОПІЛЬАВТО» з 27 грудня 2013 року шляхом переведення з посади заступника генерального директора з торгівлі автомобілями,  за контрактом, на підставі поданої заяви, без зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав такі посади: заступник генерального директора з торгівлі автомобілями  ПАТ «ТернопільАВТО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

 

Генеральний директор ПАТ «ТЕРНОПІЛЬАВТО»                                                          Олексів С.В.