05.11

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА   

         1.        Загальні відомості:

 1.1.  Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ТЕРНОПІЛЬАВТО» 1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05441074      1.4. Місцезнаходження емітента: 46022, м. Тернопіль, вул. Довженка, 6      1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0352)240645    1.6. Електронна поштова адреса емітента: jurist@ternopilauto.te.ua    1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для               розкриття інформації: www.ternopil-avto.ukravto.ua     1.8.  Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента      

2.      Текст повідомлення: 

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО» (протокол № 04/11/2013-1 від 04 листопада 2013 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

  Звільнено: Члена Дирекції – головного бухгалтера Товариства Кирдель Ірину Михайлівну (паспорт серії МС № 698614 виданий Козівським РВ УМВС України в Тернопільській області 22.11.2000 року) 04.11.2013. Строк повноважень склав 6 днів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

 Призначено: Членом Дирекції – головним бухгалтером Товариства СТАХУРУ АЛЬОНУ МИКОЛАЇВНУ (паспорт серії МС № 777251 виданий Тернопільським МВУМВС України в Тернопільській області 04.03.2010 року) з 05.11.2013, без зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: економіст, головний економіст ПАТ «ТернопільАВТО». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством Генеральний директор ПАТ «ТЕРНОПІЛЬАВТО» Ричка Олександр Володимирович.