15.10

Протокол № 22 загальних зборів акціонерів Відкритого Акціонерного Товариства "ТернопільАВТО"