23.02

Повідомлення про скликання Загальних Зборів акціонерів