30.12

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій