24.06

положення про загальні збори

Положення про загальні збори Товариства не затверджувалося.