05.04

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента (Члени НР) від 04.04.2012

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО» (протокол від 04 квітня 2012 року) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено:
Голову Наглядової Ради Васадзе Вахтанга Таріеловича, паспорт серії СН № 127347, виданий 08.06.2004 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00004%. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Наглядової Ради Васадзе Ніну Таріелівну, паспорт серії МЕ № 735697, виданий 29.03.2006 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Наглядової Ради Козіса Олександра Миколайовича, паспорт серії СН № 183291, виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Наглядової Ради Бей Наталію Олександрівну, паспорт серії СО № 172271, виданий 06.07.1999 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Наглядової Ради Корольчука Юрія Степановича, паспорт серії АС № 007875, виданий 09.02.1996 р. Луцьким РВ УМВС України в Волинській області, який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначено:
Членом Наглядової Ради Васадзе Вахтанга Таріеловича, паспорт серії СН № 127347, виданий 08.06.2004 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00004%, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 2 акції. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Генеральний директор товариства; Генеральний директор філіалу; помічник Генерального директора; фахівець з продажу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Членом Наглядової Ради Васадзе Ніну Таріелівну, паспорт серії МЕ № 735697, виданий 29.03.2006 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: фінансовий директор; заступник начальника департаменту злиття, поглинання та залучень фінансування; провідний фахівець департаменту злиття, поглинання та залучень фінансування; фахівець відділу банківського обслуговування та управління кредитами. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Членом Наглядової Ради Козіса Олександра Миколайовича, паспорт серії СН № 183291, виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Голова Правління; Перший віце-президент; віце-президент – Директор рекламно-інформаційного департаменту; начальник комп’ютерного центру. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Членом Наглядової Ради Бей Наталію Олександрівну, паспорт серії СО № 172271, виданий 06.07.1999 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: Заступник Голови Правління; начальник департаменту аналітики та іміджу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Членом Наглядової Ради Сенюту Ігоря Васильовича, паспорт серії КВ №272478, виданий 07.10.1999 р. Залізничним РВ УМВС України у Львівській області, який не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: начальник департаменту майнових відносин, начальник відділу майнових прав, юрисконсульт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Шевчук Тарас Михайлович