21.04

Особлива інформація про зміни складу посадових осіб емітента (Наглядова Рада, Ревізійна комісія)21.04.2015

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬАВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05441074

3. Місцезнаходження

46022 Тернопіль Довженка,6

4. Міжміський код, телефон та факс

0352 240645 0352 240468

5. Електронна поштова адреса

office@ternopilauto.te.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.ternopil-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

1. На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬАВТО" (протокол від 21.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, відбулась зміна складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Васадзе Вахтанга Таріеловича (паспорт: серія СН номер 127347 виданий 27.06.1996 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України у місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000339%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 30 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича (паспорт: серія СН номер 183291 виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України у місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Васадзе Ніни Таріелівни (паспорт: серія МЕ номер 735697 виданий 29.03.2006 р. Печерським РУ ГУ МВС України у місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради  Бей Наталії Олександрівни (паспорт: серія СО номер 172271 виданий 06.07.1999 р. Мінським РУ ГУ МВС України у місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Припинено повноваження Члена Наглядової ради Сенюти Ігоря Васильовича (паспорт: серія КВ номер 272478 виданий 07.10.1999 р. Залізничним РВ УМВС України у Львівській області).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

2. На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬАВТО" (протокол від 21.04.2015 року), у  зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, відбулась зміна складу посадових осіб емітента.

Обрано Членом Наглядової ради  Козіса Олександра Миколайовича (паспорт: серія СН номер 183291 виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України у місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПАТ "Українська автомобільна корпорація".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Обрано Членом Наглядової ради Бей Наталію Олександрівну (паспорт: серія СО номер 172271 виданий 06.07.1999 р. Мінським РУ ГУ МВС України у місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління з фінансових питань та маркетингових комунікацій ПАТ "Українська автомобільна корпорація".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Обрано Членом Наглядової ради Сенюту Ігоря Васильовича (паспорт: серія КВ номер 272478 виданий            07.10.1999 р. Залізничним РВ УМВС України у Львівській області).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу майнових відносин, начальник департаменту майнових прав ПАТ "Українська автомобільна корпорація".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0  акцій.

3. На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬАВТО" (протокол від 21.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, відбулась зміна складу посадових осіб емітента.

Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Уласенко Юлії Олександрівни  (паспорт: серія ВК номер 617369 виданий 17.07.2009 р. Калінінським РВ Горлівського МУ ГУ МВС України в Донецькій області).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Вертійової Антоніни Дмитрівни (паспорт: серія СТ номер 075838 виданий 29.11.2008 р. Святошинським РУ ГУ МВС України в місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

4.  На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО» (протокол від 21.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, відбулась зміна складу посадових осіб емітента.

Обрано Членом Ревізійної комісії Іскру Ігоря Івановича (паспорт: серія АК номер 218035 виданий 23.06.1998 р. Ленінським РВ УМВС України  в Дніпропетровській області).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу:  3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  начальник юридичного управління, начальник управління претензійно-позовної роботи ПАТ "УСК "Гарант-АВТО".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Обрано Членом Ревізійної комісії Вертійову Антоніну Дмитрівну (паспорт: серія СТ номер 075838 виданий 29.11.2008 р. Святошинським РУ ГУ МВС  України в місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 роки

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член-Правління - головний бухгалтер ПАТ "Українська автомобільна корпорація".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

5. На підставі рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬАВТО" (протокол  від 21.04.2015 року), у зв'язку з переобанням складу Наглядової ради, на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ( протокол від 21.04.2015 року),  відбулась зміна складу посадових осіб емітента.

Призначено Головою Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича (паспорт: серія СН номер 183291 виданий 14.05.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС в місті Києві).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПАТ "Українська автомобільна корпорація".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

6. На підставі рішення Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬАВТО" (протокол від 21.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (протокол від 21.04.2015 року), відбулась зміна складу посадових осіб емітента.

Призначено Головою Ревізійної комісії Іскру Ігоря Івановича (паспорт: серія АК номер 218035 виданий 23.06.1998 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник юридичного управління, начальник управління претензійно-позовної роботи ПАТ "УСК "Гарант-АВТО".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

  Генеральний директор

(підпис)

М.П.

Олексів С.В.

(ініціали та прізвище  керівника)

21.04.2015

(дата)