30.10

Особлива інформація про зміни складу посадових осіб емітента (головного бухгалтера)29.10.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ТЕРНОПІЛЬАВТО»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05441074
1.4. Місцезнаходження емітента: 46022, м. Тернопіль, вул. Довженка, 6
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0352)240645
1.6. Електронна поштова адреса емітента: jurist@ternopilauto.te.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: www.ternopil-avto.ukravto.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення:
На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО» (протокол № 29/10/2013-1 від 29 жовтня 2013 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено:
Члена Дирекції – головного бухгалтера Товариства Шев'як Віру Іванівну (паспорт серії МС № 515176 виданий Старосамбірським РВ УМВС України в Львівській області 11.10.2006 року) 29.10.2013 р. Строк повноважень склав 4 років 4 місяців 5 днів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначено:
Членом Дирекції – головним бухгалтером Товариства Кирдель Ірину Михайлівну (паспорт серії МС № 698614 виданий Козівським РВ УМВС України в Тернопільській області 22.11.2000 року) з 30.10.2013 р., без зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: Головний бухгалтер філії «Великоберезовицька дорожня експлуатаційна дільниця» Тернопільського облавтодору. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством
Генеральний директор ПАТ «ТЕРНОПІЛЬАВТО» Ричка Олександр Володимирович.