20.06

Особлива інформація про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв (припинення філії ЧОРТКІВСЬКА СТО) від 20.06.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05441074

3. Місцезнаходження

46022, м.Тернопіль, вул.Довженка, 6

4. Міжміський код, телефон та факс

(0352) 24-06-45 (0352) 24-04-68

5. Електронна поштова адреса

office@ternopilauto.te.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.ternopil-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

 

II. Текст повідомлення

Згідно Протоколу № 20/06/2014-1 від «20» червня 2014 року Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО» прийнято рішення про  припинення  його філії:

Ліквідовано (припинено) ФІЛІЮ «ЧОРТКІВСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО» (місце знаходження: 48500, Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Копичинецька, 132, ідентифікаційний код: 05462001), що здійснює функції з надання послуг, пов’язаних з технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів і торгівлі деталями та приладдям до автотранспортних засобів.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2. Найменування посади

 

 

 

Олексів Сергій Володимирович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

20.06.2014