10.06

Особлива інформація про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв (ліквідація філії) від 10.06.2013 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬАВТО»
Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05441074
Місцезнаходження емітента 46022, м. Тернопіль, вул. Довженка, 6
Міжміський код, телефон та факс емітента (0352) 24-06-45, 24-04-68
Електронна поштова адреса емітента office@ternopilauto.te.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації ternopil-avto.ukravto.ua
Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

2. Наглядовою Радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО» (Протокол № 10/06/2013-1 від 10 червня 2013 р.) у зв’язку з необхідністю оптимізації структури та зниження адміністративних витрат прийнято рішення ліквідувати (закрити) ФІЛІЮ «ЧОРТКІВСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО» (місцезнаходження: 48500, Тернопільська обл., Чортківський р-н м. Чортків, вул. Копичинецька, 132, код ЄДРПОУ: 05462001), що здійснювала функції з надання послуг, пов’язаних з технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів і торгівлі деталями та приладдям до автотранспортних засобів.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор О.В. Ричка
10 червня 2013 року