13.04

Особлива інформація - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 13.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬАВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05441074

3. Місцезнаходження

46022 м. Тернопіль Довженка, 6

4. Міжміський код, телефон та факс

(0352) 24-26-45 24-04-68

5. Електронна поштова адреса

office@ternopilauto.te.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://ternopil-avto.ukravto.ua/ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

II. Текст повідомлення

1).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерських договорів поставки автомобілів марки "ЗАЗ" та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів  марки "ЗАЗ" з ТОВ "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ" або іншою юридичною особою  на загальну суму, що не перевищує 22 000 000, 00   грн. (двадцять два мільйони гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 22 000 тис. грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 22 000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 15802 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 139,22288%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 549546;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:549531 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:549531 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 .

2).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:  Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:  дилерських договорів поставки автомобілів марки "CHEVROLET" та/або додаткови хугод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки " CHEVROLET"  з ТОВ " ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП" або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 14 000 000, 00  грн. (чотирнадцять  мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:  14 000 тис. грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 14000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 15802 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 88,59638%;

Загальна кількість голосуючих акцій:  549546;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:549531 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:549531 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

3).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:  дилерських договорів поставки автомобілів марки "CHERY" та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки "CHERY" з ТОВ " СІ ЕЙ АВТОМОТІВ" або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 10 000 000, 00  грн. (десять мільйонів гивень 00 копійок).

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 10 000 тис. грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 10 000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 15802 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 63,28313%;

Загальна кількість голосуючих акцій:549546 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:549531 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:549531 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

4).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:  Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:  дилерських договорів поставки автомобілів марки "KIA" та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки "KIA"  з ТОВ "ФАЛЬКОН-АВТО" або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 78 000 000, 00  грн. (сімдесят вісім мільйонів гивень 00 копійок).;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 78 000 тис. грн. ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 78 000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 15802 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 493,6084%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 549546;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:549531 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:549531 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 .

5).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:  кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000, 00  грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 40 000 тис. грн.

Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 15802 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 253,13251%;

Загальна кількість голосуючих акцій:549546 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:549531 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 549531;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

6).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:  Загальні збори акціонерів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:  договорів застави (іпотеки)  з фінансовими установами, у тому числі в якості фінансового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб , з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000, 00 грн ( двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 200 000 тис. грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 200 000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 15802 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 126,56626%;

Загальна кількість голосуючих акцій:549 546 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 549531;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 549531;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

7).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:  Загальні збори акціонерів

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:  договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000 , 00 грн.( сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах,  визначених Наглядовою Радою Товариства.

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 100 000 тис. грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 100 000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 15802 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 632,83129%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 549546 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 549531;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 549531;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Олексів С.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)