31.03

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬАВТО", які відбудуться 02.04.2020р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬ-АВТО", які відбудуться 02.04.2020р.: Загальна кількість акцій станом на 27.04.2020р. – 590 134 штук простих іменних акцій; Загальна кількість голосуючих акцій станом на 27.04.2020р. – 559 541штук простих іменних акцій.