Юридическая информация

Особлива інформація про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв (припинення філії ЧОРТКІВСЬКА СТО) від 20.06.2014

Звіт Ревізійної комісії за 2013

Річна фінансова звітність за 2013

Положення про філію Бережанська СТО

Положення про філію Борщівська СТО

Протокол Річних загальних зборів акціонерів 25.04.2014

Положення про філію Вишневецька СТО

Висновок аудитора за 2013 рік

Статут Тернопільавто 221112

Річна інформація емітента ЦП за 2013

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (Ревізійна комісія) 25.04.2014.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (голови Ревізійної комісії) 28.04.2014.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 25.04.2014.