Юридическая информация

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (генерального директора) 26.12.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Особлива інформація про зміни складу посадових осіб емітента (головного бухгалтера)29.10.2013

Особлива інформація про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв (ліквідація філії) від 10.06.2013 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 23.05.2013 р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ТЕРНОПІЛЬАВТО" 05.04.2013 р.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 05.04.2013 року

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 28.02.2013 року