Юридическая информация

Річний звіт емітента ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬАВТО" за 2017 рік

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬАВТО", що відбулися 13.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 13.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Зміна складу посадових осіб емітента 13.04.2018р.

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 13.04.2018р.