Юридическая информация

Річний звіт емітента ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬАВТО" за 2016 рік

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 14.04.2017

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬАВТО", що відбулися 13.04.2017р.

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 13.04.2017

Особлива інформація - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 13.04.2017

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬАВТО" на 13.04.2017 року