Юридическая информация

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Тернопіль-Авто» 19.12.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства 21.12.2016

Внесення змін до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 19.12.2016р.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 19.12.2016р.

принципи (кодекс) корпоративного управління товариства

положення про загальні збори

Повідомлення про виникнення особливої інформації 04.05.2016 Голова НР

Річний звіт емітента ПАТ ТЕРНОПІЛЬАВТО за 2015

Статут 2016

Положення про Наглядову Раду 2016

Звіт РК за 2015

Протокол лічильної комісії ПАТ ТЕРНОПІЛЬАВТО 2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 19.04.2016 (склад НР)

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ТЕРНОПІЛЬАВТО" 19.04.2016 р.

Висновки ревізійної комісії за 2015

Перелік афілійованих осіб Товариства

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 19.04.2016.

Фінансова звітність за 2015