Юридическая информация

Проспект емісії акцій

Річний звіт за 2010 рік

Статут ПАТ "Тернопіль-Авто"

Положення про Дирекцію

Протокол Загальних зборів 2011

Особлива інформація Голова РК 29.03.2011

Особлива інформація Дирекція 29.03.2011

Особлива інформація Члени НР 29.03.2011

Висновок аудитора за 2010 рік

Перелік алфійованих осіб

Акт Ревізійної комісії за 2010 рік

Річна фінансова звітність за 2010 рік

Повідомлення про скликання Загальних Зборів акціонерів