Юридическая информация

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКЦІЮ 2015

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ 2015

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ 2015

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

ПРОТОКОЛ Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО »

Особлива інформація про зміни складу посадових осіб емітента (Наглядова Рада, Ревізійна комісія)21.04.2015

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 21.04.2015.

Звіт РК про перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ "ТЕРНОПІЛЬАВТО" за 2014 рік